Het aantal elektrische voertuigen neemt sterk toe. Ook in de gemeente Lochem. Dat is noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen. Een van de afspraken is dat gemeenten zorgen voor een integrale laadvisie en plaatsingsbeleid. Voor de gemeente Lochem geeft deze integrale laadvisie de komende jaren richting aan de ontwikkeling van een dekkend, toegankelijk, betaalbaar, en veilig netwerk van laadpalen voor alle elektrische voertuigen.

Voor de plaatsing van de laadpalen maakt de gemeente gebruik van een plankaart. Op deze kaart is te zien op welke openbare parkeerplaatsen de komende jaren een laadpaal geplaatst kan worden. Dit zijn vooraf aangewezen locaties, te zien op de bijgevoegde foto. Pas als er in die wijk of straat ook echt een aanvraag komt gaat de gemeente over tot het plaatsen van een laadpaal. De gemeente is benieuwd naar de mening van inwoners. Daarom is het mogelijk te reageren op de plankaart.

Naast de vraag gestuurde aanpak plaatst de gemeente Lochem ook proactief twaalf laadpalen. Deze laadpalen plaatst de gemeente op strategische locaties waarvan verwacht wordt dat in de komende jaren veel behoefte is aan laadpalen. Ook voor de locatie van deze laadpalen is het mogelijk om een reactie achter te laten. Op de parkeerplaatsen bij de oplaadpalen mogen alleen elektrische auto’s staan. kijk op www.lochem.nl/laadpaal voor de proactieve locaties, aanvraag van een laadpaal of meer informatie.

Foto: Gemeente Lochem