Laborijn voert de nieuwe Wet inburgering, die sinds januari 2022 van kracht is, uit voor de gemeenten Aalten en Doetinchem. Voor de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers in de gemeente Aalten werkt Laborijn nauw samen met Figulus Welzijn. De Wet inburgering heeft als doel dat nieuwkomers zo snel mogelijk meedoen in de Nederlandse samenleving.

Figulus Welzijn verzorgt voor de nieuwkomers in Aalten de maatschappelijke begeleiding. Donderdag tekenden Laborijn en Figulus Welzijn de samenwerkingsovereenkomst. “Bij de uitvoering van de wet maken we zoveel mogelijk gebruik van de kennis en expertise van samenwerkingspartners. We zijn ervan overtuigd dat de professionals het echte verschil in de begeleiding maken. Inburgeren is meer dan de taal leren, participeren en werken. We zijn blij dat Figulus Welzijn één van de organisaties is die zich samen met ons voor de nieuwkomers inzet.”

Foto: Laborijn