© Foto: RTV Ideaal (archief)

Ontwikkelaar Klomps Bouw BV heeft een plan ingediend bij gemeente Oude IJsselstreek voor de bouw van 22 woningen aan de Eksterstraat in Ulft. Het gaat om de grond waar voormalig sociale woningen stonden van Wonion. Het college van gemeente Oude IJsselstreek heeft een principe akkoord gegeven voor de plannen en de ontwikkelaar kan de plannen nu verder uitwerken.

Het principeverzoek gaat uit van de bouw van tien starterswoningen, negen levensloopbestendige (senioren)woningen, een tweekapper en één vrijstaande woning. Er worden ook afspraken gemaakt over de overdracht van de grond van Wonion aan Klomps voor de woningen en over een strook groen dat aan de gemeente wordt overgedragen voor de aanplant van groen.

De woningen voor starters worden als rijwoningen met twee bouwlagen en een schuine kap uitgevoerd. De levensloopbestendige woningen worden in één bouwlaag met schuine kap uitgevoerd. Op de begane grond is (minimaal) één slaap-en badkamer aanwezig zodat er traploos gewoond kan worden.

Foto: RTV Ideaal