‘Hier kö’j plat praoten’, ‘A’j lacht, stao’j maor effen in de wacht’ of ‘Neet veurkroepen heur!’. Vanaf volgende week liggen beurtbalkjes met die streektaalteksten in een aantal Achterhoekse supermarkten. Het doel? Meer streektaal in de publieke ruimte brengen. “Hoe mooi is het als mensen door leuke Achterhoekse teksten op de beurtbalkjes met elkaar in gesprek gaan? Het liefst in het dialect natuurlijk!”, legt streektaalfunctionaris Marije Stomps van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) uit.

Beurtbalkjes worden in de supermarkt gebruikt voor het scheiden van boodschappen op de kassaband. Vorig jaar kwam de Drentse streektaalorganisatie Huus van de Taol op het idee om deze beurtbalkjes te voorzien van streektaalteksten. Nu heeft de actie navolging gekregen in het hele Nedersaksische taalgebied. Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL), IJsselacademie, Twentehoes, de Stellingwarver Schrieversronte, Centrum voor Groninger Taal & Cultuur (CGTC) en het Huus van de Taol hebben, elk in hun eigen streektaalvariant, beurtbalkjes voor de supermarkten ontwikkeld.

De eerste Achterhoekse beurtbalkjes worden op donderdagmiddag 2 juni officieel overhandigd aan Pieter Stam, van Plus Stam in Ruurlo. Hoewel de ondernemer zelf niet uit de Achterhoek komt, juicht hij het initiatief van harte toe. Dat geldt ook voor andere supermarktondernemers, die enthousiast van het aanbod om gratis beurtbalkjes te bestellen bij het ECAL gebruik maakten. Zij krijgen de balkjes in de loop van de week per post opgestuurd.

Foto: Huus van de Taol (archief)