Op verschillende plekken in de gemeente bronckhorst voert aannemer Van Gelder, in opdracht van de gemeente, onderhoud uit aan wegen of gedeelten daarvan. De onderhoudswerkzaamheden verschillen per weg of straat. De aannemer repareert het asfalt en legt op enkele plekken grasbetonstenen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in Toldijk aan de Paardenstraat van 8 juli tot 15 juli. De herstelpunten en klinkersleuven worden gerepareerd in heel bronchkohorst van 20 juni tot en met 8 juli. Op 8 en 9 juli zijn de klinkersleuven rondom Hengelo gld aan de beurt.Op sommige plekken blijven de klinkersleuven nog zitten, omdat ze pasgeleden zijn aangelegd. De stenen zijn dan nog niet voldoende nagezakt, waardoor opvullen met asfalt nog niet kan. Door weersomstandigheden of andere onvoorziene gebeurtenissen kan de planning wijzigen. Voordat de werkzaamheden starten, ontvangen aanwonenden een brief met informatie over de precieze werkzaamheden in hun straat en de planning.

Door de werkzaamheden kan een weg worden afgesloten voor het doorgaande verkeer. Als dat nodig is, wordt het verkeer tijdelijk omgeleid. Bij sommige werkzaamheden begeleidt een verkeersregelaar het verkeer. De werkzaamheden geven niet alleen voor aanwonenden, maar ook voor de overige weggebruikers, overlast. Uiteraard probeert de gemeente dit zoveel mogelijk te beperken. Houd rekening met enige extra reistijd door een eventuele omleidingsroute.

Foto: Gemeente Bronckhorst