Landbouwmechanisatie is het proces waarbij landarbeiders en trekdieren in de landbouw worden vervangen door machines. De landbouwmechanisatie volgde uit de industriële revolutie.

De eerste tractor kwam aan het eind van de 19e eeuw in Nederland. In de loop van de eerste helft van 20e eeuw kwam ook de mechanisatie in Nederland op gang, neem bijvoorbeeld de paardenhark. De totale mechanisatie volgde pas na de Tweede Wereldoorlog eind jaren 40. Toen verdwenen ook de landarbeiders en boerenknechten.

Onze fotograaf Eddy Boerman ging de Achterhoek door om de landbouwvoertuigen vast te leggen.

© Foto’s: Eddy Boerman

Meer foto’s in ons fotoboek