Netwerkbedrijf Alliander gaat 10-15 woningen in de gemeente Lochem voorzien van waterstof om hiermee ervaring op te doen. In de Lochemse wijk Berkeloord loopt een pilot aan de Nieuweweg. De voorbereidingen zijn op dit moment in volle gang.

Met de kennis die Alliander en de andere projectpartners, Coöperatie LochemEnergie en Remeha opdoen, kan de gemeente Lochem zich goed voorbereiden op de toekomst. Dit doet Alliander in de wijk Berkeloord waar veel monumentale woningen staan, die moeilijk te isoleren zijn. Deze woningen zijn daarom minder geschikt voor de toepassing van andere warmte-alternatieven. Alliander selecteerde uit een grote groep enthousiaste inwoners een cluster van woningen. Na een gedegen voorbereiding, waaronder een technische schouw in de woningen, zijn deze maand de activiteiten gestart. De waterstof wordt gehaald uit een tank, een zogenoemde tubetrailer, die op industrieterrein Stijgoord staat. Van daaruit stroomt de waterstof via een nieuwe waterstofleiding onder de Berkel door richting Endepol en uiteindelijk naar de Nieuweweg. Hier stroomt het waterstof via een ontkoppeld stuk bestaand aardgasnetwerk naar het cluster aan woningen die meedoen aan dit project. In de woningen komt een waterstofketel van Remeha waarmee de woning wordt verwarmd. De woningen moeten hun gasverbruik kunnen terugbrengen naar ongeveer 3.500 m3 per jaar.

Alliander hoopt uiteindelijk groene waterstof te kunnen distribueren. Groene waterstof wordt gemaakt uit duurzame energie, zon- en/of windenergie, alleen is daar nu nog te weinig van beschikbaar. Deze primeur voor de gemeente Lochem is ook nog eens uniek voor de rest van Nederland. Meer informatie is te vinden op de website www.lochemenergie.net/H2L.

Foto: Gemeente Lochem