Op het terrein naast Zwem- en sportcentrum De Beemd komen tijdelijke woningen voor statushouders en ontheemde Oekraïners. Op het terrein staat ook een woonhuis, dat nu als kantoor in gebruik is. Dit wordt aangepast zodat het weer geschikt is om te wonen.

Het college wil Oekraïense ontheemden en statushouders huisvesten aan de Zutphenseweg 106. De gemeente wil met een ontheffing voor 10 jaar, 6 tot 8 flexibele wooneenheden voor maximaal 56 Oekraïners plaatsen op het terrein. Het woonhuis wordt geschikt voor maximaal 12 statushouders. Binnen de termijn van 10 jaar is de locatie ook te gebruiken voor andere doelgroepen, zoals starters en spoedzoekers. Het plan voor de hele locatie wordt de komende maanden uitgewerkt.

”Als college nemen we onze verantwoordelijkheid om meer woonruimte te creëren. Met dit besluit dragen we bij aan het oplossen van de vluchtelingencrisis en voeren we een raadsmotie uit. Maar er is meer nodig” aldus burgemeester Sebastiaan van ’t Erve van de gemeente Lochem.

De gemeente staat voor de grote uitdaging om te zorgen voor genoeg woningen voor ontheemden, asielzoekers, spoedzoekers, starters, statushouders en andere doelgroepen. Voor de zomer moeten er woningen zijn voor 41 statushouders. Ook vangt de gemeente op dit moment 160 Oekraïense vluchtelingen op. Meer plekken zijn nodig nu de oorlog in Oekraïne voortduurt.

© Foto: Michel Schoneveld (overzichtfoto Lochem)