De gemeenteraad gaat per 23 maart 2023 op een andere manier vergaderen: effectiever, transparanter en toegankelijker. De raad wil meer ruimte geven aan de inbreng uit de samenleving. Door het organiseren van tafelgesprekken betrekken ze de samenleving graag vroegtijdig bij de besluitvormingsprocessen. Op deze manier heeft de inbreng meer invloed.

Inwoners zijn op 23 maart van harte welkom om aanwezig te zijn bij de eerste Politieke Avond. Deze avond wordt feestelijk geopend. De Politieke Avond start om 19.30 uur. Voorafgaand aan de tafels is er gelegenheid om met de aanwezige raadsleden, collegeleden en ambtenaren een kop koffie te drinken. Daarnaast organiseert de gemeenteraad ‘Gasten van de raad’. Deze inwoners krijgen een kijkje in de keuken van het werk als raadslid. Met dit initiatief wil de raad inwoners meer vertrouwd en enthousiast maken over de lokale politiek.

Om 20.00 uur beginnen de tafels: in drie rondes van elk drie kwartier worden in verschillende ruimtes maximaal twee onderwerpen tegelijkertijd behandeld. Na de eerste drie kwartier begint de tweede ronde. Elke tafel heeft een eigen karakter. Het doel per tafel staat op de agenda van de Politieke Avond. Alle tafels zijn openbaar (tenzij anders aangegeven). Aan het eind van een tafelgesprek trekt de voorzitter een conclusie. Er kan gekozen worden om het onderwerp nogmaals beeldvormend te bespreken of te agenderen voor een oordeelvormende tafel. Het onderwerp komt in dat geval drie weken later nogmaals op de agenda. Er kan ook gekozen worden om het onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van de week daarop.

Het is mogelijk om tijdens de Politieke Avond in te spreken. Inwoners zitten samen met raadsleden, voorzitter, portefeuillehouder en een behandelend ambtenaar aan tafel. Zij krijgen 5 minuten de tijd om hun verhaal te vertellen over het onderwerp dat op dat moment wordt besproken. Daarna kunnen de raadsleden vragen aan de inwoner stellen. Insprekers moeten zich aanmelden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk de dinsdag voor de Politieke Avond.

De raadsvergadering vindt een week na de Politieke Avond plaats op donderdag om 20.00 uur. Het eerste deel van de agenda bestaat uit onderwerpen waarover de raad wil debatteren. Nadat de raad over een onderwerp heeft gesproken, stemt de raad direct over het voorstel en eventuele moties en amendementen. Is over een onderwerp in de raadsvergadering geen debat nodig, dan wordt het onderwerp direct in stemming gebracht.

© Foto: gemeente Bronckhorst