Vanaf 20 april 2023 tot 1 juli 2024 is het Fletcher Hotel Paasberg in Lochem tijdelijke opvang voor maximaal 65 jonge asielzoekers. Het gaat om jongeren in de leeftijd van 15 tot en 18 jaar, die zonder ouders of andere begeleiders in Nederland zijn aangekomen. De jongeren krijgen professionele begeleiding van het COA en ondersteunende organisaties. Ook krijgen zij allemaal een vorm van dagbesteding of onderwijs.

Fletcher Hotels heeft het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) een aanbod gedaan voor opvang in Hotel Paasberg. Op 28 maart ontving de gemeente het bestuurlijke verzoek van het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) voor de opvang. Op 11 april 2023 besloot het college van B&W om medewerking te verlenen om tijdelijk maximaal 65 amv’ers (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) op te vangen.

Het COA heeft al geruime tijd te weinig opvangplekken. De gemeente en het COA voeren sinds eind vorig jaar gesprekken over opvang voor asielzoekers. Tot nu toe leverden die geen concreet verzoek van het COA op. Hotel Paasberg blijkt op korte termijn een passende oplossing voor een groep jonge asielzoekers die nu elders in de regio wordt opgevangen. De huidige opvang van die groep gaat volgens afspraak sluiten.

De gemeente organiseert op 13 april een besloten inloopavond voor buurtbewoners. Zij kunnen in alle rust hun vragen stellen aan de burgemeester, aan mensen van het COA, aan de politie en aan begeleiders van de jongeren. Op maandag 17 april om 19.30 kunnen andere geïnteresseerden terecht in het gemeentehuis bij een informatiebijeenkomst over de noodopvang van amv-ers.

© Foto: RTV Ideaal (archief)