© Foto: RTV Ideaal

Maandag 6 maart werden in de bodem van speelterrein De Miggelt in Aalten stukjes asbest aangetroffen. De gemeente heeft bodemonderzoek laten uitvoeren. Hoewel daaruit blijkt dat sanering niet noodzakelijk is, is besloten grond en speelzand te vervangen, zodat er kinderen er weer zonder zorgen kunnen spelen.

Op 27 maart heeft Milieutechniek Rouwmaat uit Groenlo in opdracht van gemeente Aalten bodemonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek is een beperkte hoeveelheid asbest aangetroffen; in een van de onderzoekssleuven enkele plaatjes zoals ook op 6 maart werden gevonden en in een andere sleuf een deel golfplaat. Uit verdere analyse blijkt dat het in beide gevallen gaat om zogenoemd hechtgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest zijn de asbestvezels gemengd met een andere stof, meestal cement of lijm. De vezels zijn daardoor stevig met elkaar verbonden en kunnen moeilijk vrijkomen, mits het materiaal niet is beschadigd. Bovendien gaat het om witte asbest, met gekrulde vezel, de minst gevaarlijke soort asbest.

Uit het bodemonderzoek en de analyse is gebleken dat het gehalte aan asbest in de bodem beneden de norm blijft waardoor aanvullend onderzoek of sanering niet nodig is. De speeltuin is binnenkort weer geopend en kan dan weer worden gebruikt.

© Foto: RTV Ideaal