©️ Foto: REGIO8

Lochem wil in 2040 gegroeid zijn naar veertigduizend inwoners. Dit blijkt uit de nieuwe omgevingsvisie. De gemeente, die vorig jaar nog zo’n 34.000 inwoners telde, ziet vergrijzing en woningnood als de grootste knelpunten om alle ambities uit te voeren.

“Wij willen heel graag dat de leefbaarheid van onze kernen in stand blijft, hier heb je groei voor nodig”, aldus wethouder Marja Eggink. “Groei is dus niet een doel op zich, maar een middel.” Meer huizen, betekent meer mensen, en dat draagt weer bij aan de wens om voorzieningen als sportverenigingen, zwembaden en dorpsscholen te behouden. Qua inwonersgroei streeft de gemeente dus naar een aantal van veertigduizend in 2040. Voor die nieuwe bewoners moeten er in 2030 al 1300 extra woningen zijn bijgekomen. Dit gaat om nieuwbouw, maar bijvoorbeeld ook om het splitsen van bestaande huizen.

Ook na 2030 moeten er nog flink wat woningen bijkomen in de gemeente. Onder andere in Gorssel, Eefde, Harfsen en Laren zijn in een visiekaart al zoekgebieden aangewezen. Het gaat onder andere om het terrein bij de Smitskamp en het gebied tussen de Dommerholtsweg en de Joppelaan in Gorssel. Ook in het westen van Harfsen, een stuk grond ten zuiden van de Boerkamp in Laren en het gebied rondom ’t Barge in Eefde zijn aangewezen als zoekgebieden.

De gemeente ziet ook problemen in de groeiambitie naar veertigduizend inwoners. Want je kan woningbouw wel intekenen, de bouw moet ook van de grond komen. Ook worden de huidige 34.000 inwoners steeds ouder. In 2023 was meer dan 37% van de inwoners ouder dan zestig jaar. Volgens de gemeente is er sprake van een ‘dubbele vergrijzing’. Niet alleen worden inwoners ouder, het aantal oudere ouderen (inwoners van 75 jaar of ouder waarbij vaak een zorgvraag speelt, red.) neemt ook toe. “We zien dit op ons afkomen, we moeten proberen hier een balans in te vinden”, laat wethouder Eggink weten.

De nieuwe omgevingsvisie ligt tot 9 april ter inzage, gedurende deze tijd kunnen betrokkenen zienswijzen indienen. Hierna komt de visie voor de raad. De nieuwe Omgevingswet zorgt er voor dat gemeentes zo’n omgevingsvisie moeten opstellen, en is een bundel van tientallen wetten en honderden regels die vergunningsaanvragen makkelijker moet maken.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8