© Foto: gemeente Lochem

Veel inwoners van de gemeente Lochem bewegen regelmatig minimaal 30 minuten achter elkaar, maar minder mensen sporten regelmatig minimaal 30 minuten achter elkaar. Zij doen dat het liefst in de sportschool, maar ook door te hardlopen en mountainbiken. Ruim 700 inwoners vulden de vragenlijst van het digitale inwonerpanel Lochem Spreekt in.

Het onderzoek over sporten en bewegen vond plaats in de maand januari. Het merendeel van de deelnemers aan het onderzoek beweegt 4 of meer dagen per week. Slechts 8 procent van de deelnemers beweegt helemaal niet of nauwelijks. Inwoners die gebruikmaken van de wandel- en fietspaden en het bos zijn hier tevreden over. Iets meer dan de helft van de deelnemers vindt dat de mogelijkheden om te sporten of bewegen beter kunnen.

“Bijna 4 op de 10 mensen die nu niet sporten of bewegen, willen dit veranderen. Dat is prachtig nieuws! Dat kunnen we stimuleren met bijvoorbeeld goede wandel- en fietspaden. Of door meer sport- en beweegactiviteiten in de openbare ruimte mogelijk te maken. Het is plezierig dat het onderzoek bevestigt dat daar behoefte aan is” aldus wethouder Lex de Goede van de gemeente Lochem.

De gemeente Lochem kreeg concrete antwoorden op de vraag wat men zou doen met een bedrag van 50.000 euro om mensen aan te moedigen om meer te sporten en bewegen. Voorbeelden van antwoorden die mensen gaven, zijn beweegtoestellen in de openbare ruimte, een app of website met een overzicht van het sport- en beweegaanbod, een sportfestival of lessen van een sportcoach.