LochemGroen! was 2 december 2022 aanwezig om te protesteren tegen de kap van bomen aan de Elfuursweg in Gorssel. Er bleek een kapmelding voor 75 bomen bij de provincie te zijn gedaan, maar of de bomen van de aanvrager of van de gemeente waren is nog steeds de vraag. De gemeente had de bomen in onderhoud en ze stonden op gemeentegrond. Ook was de termijn waarbinnen gekapt mocht worden al verstreken en is de herplantplicht van eerder gekapte bomen nog niet uitgevoerd. Alle reden dus om de kap voorlopig stil te leggen, wat de boa’s van de gemeente Lochem dan ook deden.

Bij navraag bij het college bleek, dat kap van meer dan 20 bomen door de eigenaar gemeld moet worden bij de provincie. Die geeft aan dat meldingen niet doorgegeven worden aan de betreffende gemeente, ook niet als de gemeente daarom verzoekt. LochemGroen! heeft daarom contact gezocht met de provinciale politiek om dit wel voor elkaar te krijgen. Een tweede spoor is het opnemen van laanbomen als beschermd in een Algemene Plaatselijke Verordening. Hierdoor moeten inwoners die bomen willen kappen ook bij de gemeente aankloppen. Het college geeft aan dat de gemeente hier vanwege de hoeveelheid werk die het met zich meebrengt hier 10 jaar geleden niet voor heeft gekozen.

LochemGroen! vindt dat bomen in het algemeen en laanbomen in het bijzonder meer bescherming genieten dan nu blijkbaar door de provincie geboden wordt. Het coulissenlandschap staat in zowat elk beleidsdocument als hét belangrijkste argument voor toeristen om hier te komen en voor inwoners als reden om hier te willen wonen. Daarbij is er een grote opgave voor klimaat en biodiversiteit. LochemGroen! en gemeente ontvingen veel reacties van verontruste burgers. LochemGroen! wil deze stem graag vertolken en roept daarom inwoners op zich massaal uit te spreken voor een beschermde status van laanbomen in een APV.

© Foto: RTV Ideaal