Pure Energie gaat een haalbaarheidsonderzoek doen naar windmolens in Exel. Het gaat om het gebied tussen Papenslagweg en Bolksbeek, tegen de gemeentegrens met Hof van Twente. De gemeente Lochem is geïnformeerd over dit haalbaarheidsonderzoek.

Het college en de gemeenteraad van Lochem begrijpen dat grote windmolens nodig zijn om in de toekomst klimaatneutraal te zijn. Zolang er onduidelijkheid is over de gezondheidseffecten, zijn college en gemeenteraad echter geen voorstander van grote windmolens in de gemeente Lochem. Dit standpunt heeft het college bij Pure Energie benadrukt. De gemeente wil de nieuwe milieunormen van het Rijk voor windmolens, die op dit moment onderzocht worden, afwachten. De Raad van State vond het nodig dat de milieunormen bij nieuwe windparken preciezer onderbouwd worden, omdat er steeds meer en grotere windmolens komen en het niet precies duidelijk is wat deze voor effect hebben op de omgeving. Vermoedelijk maakt het Rijk in het najaar de nieuwe milieunormen bekend. De gemeente Lochem neemt vervolgens de milieunormen mee in het eigen lokale beleid.

De gemeente gaat in principe niet over de bouw van grote windmolens. Daar gaat de provincie over. De provincie is het bevoegd gezag voor windparken groter van 5 megawatt (MW). Dat betekent dat de vergunningsaanvraag via de provincie gaat. Daarmee is de provincie degene die al dan geen toestemming geeft voor de bouw van grote windmolens. Het is echter gebruikelijk dat de provincie de gemeente vraagt om de behandeling van de vergunning over te nemen. Een gemeente kan dit verzoek weigeren. De gemeente Lochem zal zolang er geen beleid is, de vergunning niet willen behandelen. De huidige plannen van Pure Energie, Lochem Energie en Walow BV gaan om ongeveer 15MW.

© Foto: Waterschap Rijn en IJssel