In de afgelopen periode is er hard gewerkt aan de Lochemseweg in Epse.

Door de gemeente Lochem, Anacon en Lansink is het asfalt voorzien van ‘streetprint’. Dat betekent dat de weg de uitstraling heeft gekregen van een weg met klinkers zonder dat deze daadwerkelijk neergelegd zijn.

De belangrijkste aanpassing gaat om het instellen van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur op het wegvak tussen het kruispunt met Het Wilgert tot en met het kruispunt met de Hassinklaan. Met de lagere maximumsnelheid wordt de verkeersveiligheid vergroot.

© Foto: gemeente Lochem