De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de ontwikkeling en herstel van de bijzondere natte natuur in Stelkampsveld. Provincie Gelderland werkte hierin samen met Waterschap Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Dit beschermde Natura 2000-gebied is onderdeel van landgoed Beekvliet en ligt tussen Barchem en Borculo.

Het natuurherstel in het Stelkampsveld is afgerond. De natuur kan zich nu langzaam gaan herstellen en verder ontwikkelen. Een landschap van nat naar droog, met poelen, vochtige bloemrijke graslanden, heide en natuurakkers. Met kwakende boomkikkers en dat blauw kleurt van bloeiende klokjesgentianen en orchideeën. In 2016 startte de provincie met de voorbereidingen van de maatregelen. Die staan in het Natura 2000-beheerplan voor Stelkampsveld. Het doel was om de bijzondere natuur in het gebied beter te beschermen, te herstellen, uit te breiden en verder te ontwikkelen. Afgelopen mei waren deze herstelmaatregelen afgerond. De natuur is nu beter bestand tegen invloeden van buitenaf, zoals langdurige droogte en stikstof. Maar klaar is de gemeente Lochem niet. Natuurbehoud vraagt om blijvende aandacht en zorg.

Er zijn twee mooie wandelroutes uitgezet, ook zijn de parkeergelegenheid en fiets- en wandelpaden opgeknapt. Aan de rand van het meest kwetsbare gebied is een plankenpad met uitzichtpunt gemaakt. Ter afsluiting ging op 9 juni ’s avonds een grote groep belangstellenden het gebied in om te zien wat de afgelopen jaren is gedaan en hoe de natuur zich al ontwikkelt. De excursieleiders vertelden over de uitgevoerde maatregelen, waarom deze nodig zijn en wat we de komende jaren aan natuurontwikkeling kunnen verwachten.

Foto: Gemeente Lochem