Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé gaat twaalf nieuwe woonplekken, geschikt voor intensieve zorg, realiseren in het voormalige schoolgebouw aan de Willebrordstraat in Aalten. Het bestaande gebouw wordt behouden en wordt uitgebreid met een nieuwe vleugel met een plak dak.

Daar zijn we trots op geeft Marcel Duvigneau, voorzitter raad van bestuur van Marga Klompé aan. ”Met het sterk groeiende aantal oudere inwoners neemt de behoefte aan intensieve zorg toe. Intensieve zorg is 24-uurs zorg. Wij gaan er op dit moment van uit dat er ouderen met een lichamelijke beperking komen wonen.” Marga Klompé gaat binnenkort met de buurtbewoners in gesprek over deze toekomstige ontwikkelingen.

“Prima dat we duurzaam omgaan met vastgoed dat een andere bestemming kan krijgen”, zegt wethouder Ted Kok. Hij bevestigt dat deze oplossing ook goed past in de zorgvisie van de gemeente Aalten. “Het is het belangrijk dat onze inwoners altijd zoveel mogelijk regie op het eigen leven kunnen behouden, ook als het in een aantal opzichten minder gaat.”

Foto: Gemeente Aalten