© Foto: GGD Noord- en Oost-Gelderland

Afgelopen weekend is bij een meerderjarige inwoner mazelen vastgesteld. Medewerkers van GGD Noord- en Oost-Gelderland staan in contact met de familie en andere contacten en hebben hen geïnformeerd over de noodzakelijke maatregelen.

Na de melding is GGD NOG direct gestart met het bron- en contactonderzoek, en dit onderzoek is momenteel gaande voornamelijk in de gemeente Oude-IJsselstreek. Er is op dit moment geen sprake van een uitbraak, vooralsnog zijn er geen andere bevestigde gevallen van mazelen vastgesteld in de regio. Bij een mazelenbesmetting informeert GGD NOG de familie en de risico contacten over leefregels om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt, waaronder thuisisolatie en vermijding van contact met jonge baby’s, zwangeren of mensen met een ernstig verminderde afweer tijdens de besmettelijke periode.

Contacten die niet beschermd zijn tegen mazelen krijgen de mogelijkheid zich alsnog te laten vaccineren. Bij een eventuele nieuwe besmetting geven we de betrokkenen maatwerkadvies. De GGD vraagt mensen alert te zijn op klachten die horen bij mazelen en contact op te nemen met de gezondheidsdienst als er vragen zijn.

Mazelen is een erg besmettelijke infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus. De ziekte begint met koorts, hangerigheid, (neus)verkoudheid en hoesten. Na 3 tot 7 dagen ontstaan rode vlekjes op de huid. Eerst achter de oren, daarna over het hele lichaam. Kinderen met mazelen krijgen soms ook oorontsteking of longontsteking.