© Foto: Lonneke Ruesink

Een toenemend aantal volwassenen in de regio Noord- en Oost-Gelderland voelde zich de afgelopen jaren sociaal eenzaam en miste een betekenisvolle relaties met een brede groep mensen, zoals kennissen, collega’s of buurtgenoten.

Om een beter beeld te krijgen van deze ongunstige trend voerde GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) afgelopen najaar een verdiepend onderzoek uit op de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022. Onderdeel van dit onderzoek was een panelonderzoek naar sociale bezigheden. Uit het op maandag gepubliceerde rapport blijkt dat er een daling te zien is in het doen van sociale activiteiten en vrijwilligerswerk.

In 2012 en 2016 ervaarde een kwart van de inwoners sociale eenzaamheid. In 2022 is dat toegenomen tot 1 op de 3. Onder 65-plussers is de stijging het sterkst. Daarnaast is een daling te zien in het aandeel inwoners dat vrijwilligerswerk doet of sociale activiteiten onderneemt. Van de volwassenen en ouderen in de regio verricht 30 procent vrijwilligerswerk, dit is sinds 2016 (37 procent) een stuk gedaald. Ook het ondernemen van sociale activiteiten, zoals op bezoek gaan of bezoek ontvangen, laat een daling zien. Deze ongunstige trends zijn mogelijk versterkt door de coronaperiode.

Er zijn veel overeenkomsten in de groepen die sociaal eenzaam zijn en geen vrijwilligerswerk doen. Dit zijn bijvoorbeeld vaak ouderen, mensen met een lage sociaaleconomische positie en/of mensen die weinig georganiseerde sociale activiteiten doen. Er zijn ook enkele verschillen. Zo zijn alleenwonenden, mensen zonder betaalde baan en mannen vaker sociaal eenzaam, maar ook vaker vrijwilliger. 

© Foto: GGD Noord- en Oost-Gelderland