Veel sportparken zijn steeds minder groen omdat verharding gemakkelijker te onderhouden is dan groen. Dat levert problemen op zoals hittestress en wateroverlast. De oplossing voor deze problemen ligt in de natuur. Vergroenen is het toverwoord. De gemeente Lochem wil sportverenigingen en zwembaden die hun terreinen willen vergroenen helpen.

Zo kun je bijvoorbeeld meer en verschillende soorten bomen, struiken en planten planten. Dat is goed voor de biodiversiteit. Bovendien blijkt uit onderzoek dat sporten in een natuurlijke omgeving beter is voor je mentale gezondheid. Er zijn veel manieren om een sportpark om te toveren tot een fijne, groene plaats om te sporten en te bewegen. En die ook nog eens voor allerlei planten en dieren geschikt is als leefgebied. Langs de velden en bij het clubhuis kunnen bijvoorbeeld bloemenweides komen en bosschages, solitaire bomen en boomgroepen. Tegen de gevels van clubgebouwen kunnen klimplanten komen, of ze krijgen een bloemrijk grasdak. Denk ook aan het ophangen van vogelnestkastjes of vleermuiskasten of het plaatsen van insectenhotels. Op welke manier je sportparken groener maakt, is afhankelijk van de plek, het gebruik en de omgeving.

de gemeente Lochem denkt hier graag over mee. De gemeente wil sportverenigingen en zwembaden die hun terreinen willen vergroenen helpen. Samen met hen wil de gemeente Lochem onderzoeken wat er mogelijk is en hiervoor subsidie aanbieden. De subsidie gaat in per 1 januari 2024. Om op tijd in beeld te krijgen hoeveel interesse hiervoor is, vraagt de gemeente sportverenigingen en zwembaden die hiervoor interesse hebben, vóór 1 december 2022 contact op te nemen met Winant Halfwerk, gemeente Lochem, via het telefoonnummer (0573)289222.