© Foto: RTV Ideaal / Koos Zijp

‘Meer vanuit de bedoeling van de wet en minder vanuit de regel van de wet’, zo wil de gemeente Lochem haar inwoners ondersteuning bieden bij vragen in of over de persoonlijke situatie. De wijze waarop is vastgelegd in de Verordening Sociaal Domein 2024. De verwachting is dat de gemeenteraad in december een besluit neemt over deze verordening.

De Verordening Sociaal Domein is integraal en zo simpel en leesbaar mogelijk opgeschreven. Toch is het wel een juridisch document waarin vragen die inwoners kunnen hebben behandeld worden. Met deze verordening is het mogelijk meer te kijken naar de bedoeling van de wet en minder naar de regel van de wet. De verordening ondersteunt de manier waarop medewerkers van ’t Baken werken. Er zijn minder regels zodat medewerkers van ’t Baken (het loket waar mensen met vragen over zorg, jeugd, werk en inkomen terecht kunnen) meer mogelijkheden hebben om inwoners die het nodig hebben ondersteuning te bieden.

De Adviesraad Sociaal Domein heeft op het verzoek van het college van B&W een advies gegeven op de Verordening Sociaal Domein 2024. Zij hebben gedurende het schrijftraject suggesties gedaan voor
verbetering van de verordening. Deze verordening is opgesteld met de kennis van nu maar het sociaal domein is altijd in beweging. ”Zo kan het zijn dat de inhoud van de verordening binnen enkele maanden op onderdelen achterhaald is, omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn. Daarom passen we als dat nodig is de verordening jaarlijks aan en nemen dan de meest actuele informatie mee” aldus wethouder Wendy Goodin van de gemeente Lochem.

© Foto: RTV Ideaal / Koos Zijp