Het college van de gemeente Oude IJsselstreek is enthousiast over de aanpak voor de ontwikkeling van nieuwe woonwijken Biezenakker en Lenteleven. Afgelopen dinsdag werd een startnotitie behandeld, waarin de aanpak en globale uitgangspunten staan. Bij de totstandkoming van deze startnotitie zijn allerlei gesprekken gevoerd en onderzoeken uitgevoerd. Met dit akkoord kan de organisatie starten met bijeenkomsten voor inwoners en het ontwerpen voor de woonwijk.

Beide locaties hebben al eerder deel uitgemaakt van woningbouwplannen. Toch worden er opnieuw plannen gemaakt, omdat de huidige behoefte in de woningbouw afwijkt van destijds. Het gebied van Lenteleven omvat 12,2 hectare, waarvan 11 hectare ook daadwerkelijk bebouwd kan worden. Het gebied Biezenakker omvat 26,6 hectare, waarvan 24 hectare bebouwd kan worden. Bij de plannen wordt rekening gehouden met een woonmilieu dat past bij de Achterhoekse schaal, dat betekent dat er voldoende ruimte blijft rondom te bebouwing en een lage dichtheid. Hierdoor is er in Lenteleven ruimte voor 165 tot 220 woningen en in Biezenakker ruimte voor 360 tot 480 woningen. Een groot gedeelte van beide gebieden is al in eigendom van de gemeente.

Bij beide locaties wordt uitgegaan van een groot deel betaalbare (tussen de 225.000 euro en 325.000 euro) of zelfs goedkope (tot 225.000 euro) koop- of huurwoningen. In de volgende fase wordt onderzocht wat haalbaar is en wordt het definitieve woningbouwprogramma bepaald. Nog dit voorjaar worden er bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners, waarbij zij aan kunnen geven wat de voorkeuren zijn qua woonsfeer, omgeving en structuur van de wijk.

Foto: Google Maps