Vanaf 11 april gaat er gewerkt worden aan de kruising van de Keppelseweg in Hummelo ter hoogte van basisschool de Woordhof. De huidige drempel wordt vervangen voor een nieuwe inrichting. De inrit naar de pakeerplaats van de school wordt verwijderd en op die plek komt een groenstrook. De inrit nabij de rotonde blijft bestaan en wordt breder gemaakt. Het asfalt wordt vervangen door klinkers en er zal nieuwe bebording worden geplaatst.

In de schoolomgeving is het vooral het bij het halen en brengen van leerlingen erg druk met auto’s en lopende en fietsende leerlingen en ouders. Er wordt een schoolzone ingericht op de Keppelseweg zodat voetgangers, fietsers en automobilisten elkaar beter zien, een eigen plek krijgen op de weg en goed rekening met elkaar kunnen houden.

De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken, afhankelijk van de weersomstandigheden. ”Uiteraard zullen de werkzaamheden de komende weken tot enige overlast leiden maar daarna wordt het alleen maar beter. We zijn er erg blij mee” aldus het schoolbestuur.

Foto: obs de Woordhof