Op zaterdag 12 maart zijn in het buitengebied van de gemeente Aalten controles uitgevoerd. Hierbij werden acht bekeuringen uitgeschreven. Ook kregen meerdere mensen een waarschuwing.

De controleurs van gemeente Aalten, Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), politie, provincie Gelderland, Natuurmonumenten, de Hengelsport Federatie en de Koninklijke Marechaussee hebben er onder andere op gelet of mensen zich hielden aan de natuur- en milieuwetten, de Visserijwet en de toegangsregels van natuurgebieden en controleerden ze op het verbranden en dumpen van afval. Tijdens de controles stelden de controleurs meerdere overtredingen vast in het buitengebied. Er werd bijvoorbeeld door rood licht gereden en gebeld achter het stuur. Hiervoor werden drie bekeuringen uitgeschreven. Ook werd er gevist zonder vispas. Verder kwamen de controleurs verdachte situaties tegen die nog nader onderzocht moeten worden. Het gaat hierbij onder andere om mogelijke overtredingen van het bestemmingsplan en van milieuwetten.

Veel inwoners waren niet op de hoogte van die regels. De controleurs hebben tijdens deze actie voor het stoken van snoeihout waarschuwingen gegeven. Voor het verbranden van afval werden wel bekeuringen uitgedeeld, vijf stuks in totaal. De gemeente zal de komende tijd meer aandacht schenken de stookontheffing en aan het verbod om afval te verbranden. Burgemeester Anton Stapelbroek ging mee met de controles en is tevreden over het verloop van de dag. “Als gemeente kiezen we ervoor om bij kleine overtredingen eerst het gesprek aan te gaan en te waarschuwen, dat was ook vandaag het geval. Ik vind het mooi om te zien dat de verschillende handhavingspartners goed samenwerken en gemeenschappelijk optreden.”

Foto: Gemeente Aalten