Uit onderzoek blijkt dat tussen 2019 en 2021 het aandeel middelbare scholieren met een (matig) verhoogd risico op psychosociale problemen is toegenomen van 26% naar 32%. De toename van psychosociale problematiek die in 2015 begon, lijkt door de coronapandemie te zijn versterkt. Van de basisschoolleerlingen heeft 21% een (matig) verhoogd risico op psychosociale problematiek. Ook onder hen heeft corona zijn sporen nagelaten. 13% van de ouders vindt hun kind somberder, eenzamer of banger door de coronaperiode.

Deze resultaten komen uit de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en Kindermonitor 2021, gehouden in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Aan de Kindermonitor hebben bijna 10.000 ouders met kinderen tussen de 0 en 12 jaar meegedaan. En ook aan de Corona Gezondheidheidsmonitor Jeugd deden bijna 10.000 middelbare scholieren mee. Met name bij leerlingen van havo/vwo is een sterke achteruitgang te zien bij de mentale gezondheid. Ook scoren meisjes aanzienlijk slechter dan jongens. Opmerkelijk is dat de mentale gezondheid van leerlingen in het praktijkonderwijs nauwelijks is veranderd.

De voedingsgewoonten van 0-12 jarige kinderen zijn opnieuw verbeterd. Sinds 2013 is het percentage kinderen dat dagelijks groente eet gestegen van 39% naar 55%. Het percentage kinderen dat dagelijks fruit eet, is gestegen van 53% naar 71%. Bij middelbare scholieren is het alcoholgebruik sinds 2019 weer toegenomen. Ook ervaren meer leerlingen problemen door gamen of het gebruik van sociale media. Tegelijk is het aandeel leerlingen dat voldoende beweegt in 2021 kleiner dan in 2019. Het aandeel rokers en gebruikers van hasj/wiet is gelijk gebleven.