Vaste gasten zijn begonnen met ontmanteling van hun vaste standplaats Camping Warnsveld is nu officieel verkocht aan Yoko Village. Nu de koop definitief is, moeten de vaste gasten binnen 5 weken hun plek leeghalen. Het merendeel heeft besloten om te vertrekken. Ongeveer 20 caravans blijven op het campingterrein staan.

Voor een groot aantal vaste campinggasten is het een uitdaging om binnen de gestelde termijn te vertrekken. Maar ook zaterdag gaat het gestaag afbreken van hun dierbare staanplaats gewoon door. Een vaste campinggast die hier al 52 jaar staat, wacht tot op het laatste moment om te vertrekken. Zij kan nog geen afscheid nemen, maar geeft ook aan dat het niet anders is, maar het wel anders had willen zien.

YokoVillage is een bijzondere co-working community, speciaal ontworpen om mensen die extern werken en hun gezinnen alles te bieden dat ze nodig hebben om de drukte van de stad achter zich te laten.

© Foto: Eddy Boerman

Meer foto’s in ons fotoboek