© Foto: Ministerie van Defensie

Van 8 tot en met 12 april trainen militairen in een groot deel van het oosten van het land. Zij kunnen ook in en rond Bronckhorst komen. Ze oefenen overdag en in schemer. De militairen verplaatsen zich bewapend, maar maken geen gebruik van munitie.

In principe wordt alleen gebruikgemaakt van openbare wegen, paden en terreinen. Als militairen gebruikmaken van particuliere terreinen of objecten vragen ze van tevoren toestemming aan de eigenaren/beheerders. Militaire oefeningen worden zorgvuldig voorbereid, dit is belangrijk voor de oefenende eenheden, maar ook voor de omgeving van de oefenlocaties.

Het kan zijn dat bewoners in de Achterhoek overlast ondervinden. ”Wij proberen de overlast te minimaliseren. Mocht u toch overlast ervaren dan kan er contact worden opgenomen met het ministerie van Defensie” aldus de woordvoerder.