Naar aanleiding van het verschenen persbericht van de Museumvereniging heeft het Heiligenbeeldenmuseum haar eigen gegevens vergeleken met de landelijke uitkomsten. Ontegenzeggelijk heeft de coronacrisis ook het Heiligenbeeldenmuseum zwaar getroffen want de bezoekcijfers over 2020 waren maar liefst 60 procent lager dan in 2019. Waar landelijk gezien de bezoekcijfers in 2021 nog weer 10 procent lager waren, wist het Heiligenbeeldenmuseum door een actieve PR, aansprekende thema’s en het feit dat veel Nederlanders hun vakantie in Nederland, en met name de Achterhoek, doorbrachten de bezoekcijfers in 2021 met bijna 40 procent te verhogen ten opzichte van 2020.

Financieel waren 2020 en 2021 moeilijke jaren, maar dankzij de steun van het Kick Start Cultuurfonds en de gemeente Bronckhorst, die via het Rijk extra middelen voor instandhouding van lokale cultuur kreeg toegewezen, kon de schade worden beperkt. Bart Overbeek van het Heiligenbeeldenmuseum: ”Een pluim dus voor de gemeente Bronckhorst die, in tegenstelling tot veel andere gemeenten, achter hun musea gingen staan en ze de steun gaven die nodig was. De verwachting voor heel 2022 zijn beter dan 2021, maar het is nog de vraag of de goede cijfers van het jaar 2019 zullen worden gehaald.”

In 2023 bestaat het Heiligenbeeldenmuseum 25 jaar: dit jubileum zal natuurlijk worden gevierd, maar gelet op de bescheiden middelen die ter beschikking staan, noodgedwongen een bescheiden karakter dragen.

Foto: Heiligenbeeldenmuseum