Het eeuwenoude landgoed ’t Medler bij Vorden krijgt een flinke renovatie om beter voorbereid te zijn op piekbuien en extreme droogte. Er wordt een brede nieuwe beek uitgegraven waardoor water langer wordt vastgehouden bij droogte, terwijl de Baakse Beek met name bij extreme neerslag van groot belang blijft.

“We willen het landgoed dat al 350 jaar bestaat een duurzame toekomst geven”, zegt rentmeester Eelco Schurer namens de landgoedeigenaren. “Met de klimaatverandering van tegenwoordig moeten we mee en proberen we ons steentje bij te dragen.” Inmiddels is een groot stuk afgegraven waar straks een beek door het landgoed gaat slingeren. Daardoor krijgt het water de kans om in de grond te zakken, waardoor het gebied natter wordt. “Eigenlijk zijn we hier een soort ondergrondse meren aan het maken”, legt heemraad Peter Schrijver namens het Waterschap Rijn en Ijssel uit. “Overal waar hoge zandruggen zijn, proberen we het water zo lang mogelijk op te bergen.”

Dat het klimaat verandert, is ook op ’t Medler na een aantal extreem droge zomers in de Achterhoek goed te zien. Zo verkeren meerdere beeldbepalende bomen in slechte staat. “Met name de beuken zijn er erg slecht aan toe”, zegt rentmeester Schurer. “Vorig jaar viel het qua droogte mee, maar dit jaar was het ook dramatisch. Die bomen sterven gewoon af. Dat betekent dat die lanen, die zo prachtig zijn en het landschap bepalen, uiteindelijk plaats moeten maken voor een nieuwe generatie nieuwe bomen.”

Die nieuwe beplanting wordt deels gevoed door de nieuwe beek, maar er is ook ruimte voor nieuwe natuur binnen het project. Mede door ruilverkaveling is in totaal dertig hectare landbouwgrond vrijgemaakt, waarvan tien hectare bos wordt. “Je krijgt een stuk natuur terug, dus ik hoop dat inwoners hier straks kunnen kijken hoe het geworden is”, aldus wethouder Wilko Pelgrom van Bronckhorst, di\e trots is op de samenwerking tussen landbouw, overheden en landgoedeigenaren. “Maar we hebben natuurlijk naar komende generaties toe wel een verplichting.”

Omdat de boeren hun grond pachten bij de landgoedeigenaar, vallen inkomsten weg. Daarvoor krijgt ’t Medler compensatie en dat geld wordt weer ingezet voor lokaal herstelwerk en aanpassingen. Zo wordt de theekoepel verplaatst vanaf de Ruurloseweg naar de oprijlaan. “Dat zijn allemaal zaken die een hoop geld kosten”, verklaart Schurer, die blij is dat het geld alsnog ten goede komt aan het landgoed zelf. “Want het is niet zo dat de familie het gaat opmaken om op vakantie naar Hawaii te gaan. Dat geldt blijft behouden voor het landgoed.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8