De gemeente Bronckhorst is op zoek naar nabestaanden die aanspraak willen maken op de grafrechten van een particulier graf van een dierbare. Op alle algemene begraafplaatsen plaatst de gemeente Bronckhorst binnenkort bordjes bij particuliere graven waarvan geen nabestaanden meer bekend zijn bij de gemeente.

De gemeente Bronckhorst wil voorkomen dat er graven ongewenst of onbedoeld worden verwijderd. Nabestaanden die dat willen, hebben een jaar de tijd om te reageren. Binnen dat jaar kan een nabestaande rechthebbende worden van het particuliere graf. Als de gemeente Bronckhorst na één jaar geen aanmeldingen voor een particulier graf heeft gekregen, worden de bordjes verwijdert en vervalt het graf aan de gemeente. Vanaf dat moment kan het particuliere graf opnieuw worden uitgegeven.

Geïnteresseerden om rechthebbende te worden van een particulier graf van een dierbare, waar een bordje bij staat, kunnen contact opnemen met de gemeente Bronckhorst door een mail te sturen naar info@bronckhorst.nl.

© Foto: Gemeente Bronckhorst