De raadsvergadering van 17 mei begon met een feestelijk en belangrijk tintje. Het kinderparlement bood de raad van de gemeente Bronckhorst een Toekomststoel aan met de veelzeggende tekst ‘De toekomst ligt in jullie handen’.

De Toekomststoel is een lege stoel die in iedere raadsvergadering van de gemeente Bronckhorst de toekomst vertegenwoordigt en eraan helpt herinneren om duurzaamheid mee te wegen in de besluiten die de raad neemt. Met de stoel worden de raadsleden continu herinnerd aan het belang van een duurzame wereld van morgen. De stoel is bedacht door Jan Terlouw, groot voorvechter van duurzaamheid. De komst van de Toekomststoel in de raad is een initiatief van D66 en GBB, die hiervoor een motie indienden die de raad unaniem aannam.

De indieners van de motie Martin Fröberg (D66) en Han Pelgrom (GBB) kregen de stoel uit handen van het kinderparlement. Zij gaven de toekomststoel op hun beurt weer aan de voorzitter van de raad, burgemeester Marianne Besselink. Zij zorgt ervoor dat de Toekomststoel iedere raadsvergadering een prominente plek krijgt.

© Foto: Gemeente Bronckhorst