Vanaf vandaag is de N825, de Nettelhorsterweg tussen Lochem en Borculo, afgesloten. Dit duurt tot 1 december 2023. De provincie Gelderland werkt aan de weg vanaf de aansluiting Goorseweg (N346) tot de rotonde bij de Molenweg (Borculo).

Direct na de Intratuin rijdt verkeer via een tijdelijke slinger naar de nieuwe Goorseweg, weggebruikers komen vervolgens op een heel nieuw kruispunt. Dit kruispunt ligt op een andere plek, heeft meer opstelvakken en een aansluiting voor de nieuwe parallelweg. Als straks de nieuwe Goorseweg klaar is, wordt deze parallelweg doorgetrokken tot aan de nieuwe brug over het Twentekanaal in Lochem. De afslag richting de Nettelhorsterweg wordt direct anders, snel en langzaam verkeer maken hier gebruik van. Er worden landbouw passeerhavens aangelegd voor langzaam rijdend verkeer en er zal een inhaalverbod komen. Het kruispunt met de Broekstraat wordt ook ingrijpend veranderd. Er komt een brede midden geleider, zodat fietsers in twee keer over kunnen steken. Slimme signalering en betere verlichting zorgen ook voor meer veiligheid op dit kruispunt. Na de kruising rijden weggebruikers door op de oude vertrouwde Nettelhorsterweg richting Borculo.

Fietsers en bromfietsers rijden straks over de oude Nettelhorsterweg tussen de historische eiken door dwars door landgoed de Nettelhorst. Op diverse plekken worden hier picknickplaatsen gemaakt. Bestemmingsverkeer gebruikt ook een deel van het fietspad. Even verderop kunnen wandelaars genieten van het mooie landschap en de Nettelhorsterlaak. Via een nieuwe brug loop je door naar de Wengersteeg. Fietsers en bromfietsers rijden vanaf de Wengersteeg tussen nieuwe bomenlanen door richting de Broekstraat.

© Foto: Provincie Gelderland