Kleinschalig en lokaal opwekken van duurzame energie wordt steeds belangrijker. Daar zijn duidelijke regels en voorwaarden voor nodig. Deze week stemde het Lochemse college in met het nieuwe beleidskader voor kleinschalige zonne-energie. De regels zijn vooral voor Lochemers die voor eigen gebruik op eigen grond een zonneveld willen plaatsen.

Het nieuwe beleidskader vervangt de versie uit 2022. Een van de belangrijkste verbeteringen is de toegankelijkheid. Door middel van een online tool via de website van de gemeente Lochem krijgt de aanvrager eenvoudig toegang tot de regels. De gemeente werkt nog aan deze online interactieve kaart en deze komt in februari beschikbaar op de gemeentelijke website. Inwoners kunnen daarop snel zien waar zonneprojecten mogelijk zijn.

Volgens het nieuwe beleid mogen inwoners maximaal 2 hectare oppervlakte zonnepanelen plaatsen. Daarmee hebben inwoners(-collectieven) en lokale ondernemers voldoende mogelijkheden om hun eigen energieverbruik te verduurzamen. In het oude beleid gold een maximum van 4 hectare.

© Foto: RTV Ideaal (archief)