De gemeente Berkelland versterkt het stimuleringspakket voor de energietransitie. De bestaande ondersteuning voor inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven worden voortgezet om de benodigde stappen richting een klimaatneutraal Nederland te zetten. Dat is het voorstel van het college aan de gemeenteraad.

Met het nieuwe energie uitvoeringsprogramma draagt de gemeente Berkelland bij aan de doelstelling om de uitstoot van CO2 in 2030 met 55 procent te verminderen. Het Energieloket Achterhoek, de subsidie Berkelland bespaart en de duurzaamheidsleningen voor inwoners en organisaties blijven vertrouwde onderdelen in het energie uitvoeringsprogramma. Ook de regelingen tegen energiearmoede zet de gemeente stevig voort.

De energietransitie geeft de gemeente Berkelland ook nieuwe uitdagingen. ”Onze ondersteuning blijven we uitbreiden om deze ook aan te gaan. In het energie uitvoeringsprogramma komt nadrukkelijk ruimte om nieuwe aanpakken uit te proberen. Bijvoorbeeld om nieuwe doelgroepen te bereiken of om innovaties te faciliteren” aldus wethouder Gerjan Teselink. Ook wordt er gewerkt aan oplossingen om goed om te gaan met de schaarse ruimte in het energienetwerk.

© Foto: RTV Ideaal (archief)