© Foto: RTV Ideaal / Koos Zijp

Voor de komende jaren laat de begroting van de gemeente Lochem overschotten zien en dat zou betekenen dat de gemeente dan geld overhoudt. Toch is dit geen luxe want het college is druk aan de slag met nieuwe plannen.

In de begroting staat wat het college van de gemeente Lochem gaat doen. Daarbij presenteert het college een eerste aanzet voor een thematische invulling. Als eerste is het thema ‘klimaat en energie’ uitgewerkt. Een klimaatneutraal 2050, minder energieverbruik, klimaatverandering, een klimaatbestendige openbare ruimte en verduurzaming van gemeentelijke gebouwen raken inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente.

“Als we een doorkijkje geven naar de komende jaren, dan kunnen we financieel gezien tegen een stootje. Toch groeien ook in Lochem de bomen niet tot in de hemel en moeten we keuzes maken. Dit najaar geven we verder richting aan onze keuzes. Dat vertaalt zich de komende jaren in flinke investeringen. Denk aan huisvesting voor vluchtelingen en ontheemden, de accommodaties in Gorssel alsmede de zwembaden in Almen en Gorssel en De Beemd” aldus Wethouder Lex de Goede.

De begroting is vanaf 6 oktober via de begrotingsapp in te zien. De begrotingsapp is een interactieve webapplicatie, waarmee snel en gemakkelijk de begroting te lezen is.

© Foto: RTV Ideaal / Koos Zijp