Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het basisonderwijs in Bronckhorst is klaar. Het IHP biedt de gemeente en schoolbesturen inzicht in wat de komende zestien jaar nodig is voor de scholen in Bronckhorst. Daarbij beschrijft het IHP meer concreet wat er in de komende vier jaar moet gebeuren. Het plan is in nauwe samenspraak met de scholen opgesteld. In de vergadering van 16 december besluit de gemeenteraad over het plan.

Het komend jaar staan twee haalbaarheidsonderzoeken op het programma voor de scholen in Zelhem en Halle. In Zelhem onderzoekt de gemeente in hoeverre er één of meer nieuwe schoolgebouwen nodig zijn, aangezien de drie huidige schoolgebouwen zijn gedateerd. In Halle gaat het onderzoek over welke knelpunten aangepakt moeten worden in het gebouw van de Dorpsschool, zoals technische staat en binnenklimaat.

Met het IHP in de hand kunnen gemeente en schoolbesturen strategische afwegingen maken voor het behoud en verbetering van de bestaande onderwijshuisvesting. Het gaat dan niet alleen om het schoolgebouw, maar ook over de relaties tussen onderwijs, de leefbaarheid van een dorp, de ontwikkelingen binnen het sociale domein en de demografische ontwikkelingen. Verder wil de gemeente samen met de schoolbesturen onderzoeken welke verduurzamingsopgaven kunnen worden gerealiseerd.

”Dit onderwijshuisvestingsplan biedt de scholen, maar ook ons, houvast. In nauwe samenwerking met de schoolbesturen is de inhoud verzameld. Een school is meer dan een gebouw. Het is een belangrijke voorziening in het dorp. Samen met de scholen gaan we zorgen voor gebouwen waar onze kinderen goed en modern onderwijs kunnen krijgen” aldus Paul Hofman, wethouder Onderwijshuisvesting.