In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 woningen en gebouwen aardgasvrij moeten zijn. Alle gemeenten in de Achterhoek hebben afgesproken om uiterlijk in 2021 hiervoor een eerste visie vast te stellen. De gemeente Berkelland heeft adviesbureau Royal HaskoningDHV opdracht gegeven om die Transitievisie Warmte op te stellen. De inbreng van ketenpartners, belangenorganisaties van (kleine) kernen, energiecoaches, ondernemersverenigingen en andere geïnteresseerden tijdens het proces is daarbij betrokken.

De warmtetransitie is een omvangrijke opgave die de gemeente niet zelf kan en wil invullen. De Transitievisie Warmte brengt in beeld welke oplossingen er kunnen zijn als alternatief voor aardgas om in de warmtevraag te voorzien. Voor de gemeente Berkelland zijn dit vooral oplossingen op individueel niveau. Door middel van energiebesparing, onderzoek naar collectieve oplossingen, aanmoedigen van individuele oplossingen en kleinschalige collectieve oplossingen wil de gemeente als tussendoel het gasverbruik in 2030 in ieder geval met 20 procent hebben verminderd ten opzichte van 2018.