De gemeente Bronckhorst verleent medewerking aan een verzoek van de provincie om een kleinschalig bosgebied aan te planten op de locatie De Horst in Vorden. Het gaat om een weiland van ongeveer 5,4 hectare, dat wordt omgevormd naar bos. “We zien dit als mooie en passende ontwikkeling voor deze locatie en werken daarom graag mee aan het initiatief van de provincie.” Aldus de gemeente Bronckhorst

De provincie heeft het gebied aangekocht, dat binnen nationaal landschap de Graafschap ligt. De bestemmingswijziging draagt bij aan versterking van het landschap, buiten het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en/of de Groene Ontwikkelingszone (GO). Het gebied wordt vrijwel geheel bos en aangeplant met loofbos, passend bij het landgoed karakter. Het bos gaat voornamelijk bestaan uit essen-iepenbos, eiken-haagbeukenbos en Ruigt elzenbos. Een rand met struiken begrenst het perceel.

Daarnaast wordt de sloot in het gebied losgekoppeld van de andere sloot, waardoor water beter vastgehouden wordt in het gebied. De sloot wordt minimaal onderhouden, waardoor een grote ruigte ontstaat. Dit verbetert de biodiversiteit in het gebied.