Mantelzorgers geven hulp en ondersteuning aan familie of bekenden die hulpbehoevend zijn. De gemeente Bronckhorst hecht veel waarde aan de inwoners die mantelzorger zijn. Zij zijn onmisbaar voor hun omgeving én voor de gemeenschap. Mantelzorg geeft voldoening en zingeving, maar kan ook fysiek en emotioneel belastend zijn.

Door ontwikkelingen als vergrijzing en tekorten in de zorg neemt de druk op mantelzorgers toe. Om deze groep te ondersteunen, waarderen en overbelasting te voorkomen, stelden b en w nieuw mantelzorgbeleid op voor de periode 2024-2027. Het voorstel wordt naar verwachting in oktober voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Het nieuwe beleid is gericht op mantelzorgers en hun netwerk, zodat mantelzorgers ook de dingen kunnen blijven doen die belangrijk zijn in hun eigen leven en niet overbelast raken. “Veel mantelzorgers in Bronckhorst vinden het vanzelfsprekend dat ze voor een naaste zorgen. Ze zijn zich er niet van bewust dat ze mantelzorg geven. De komende jaren neemt het aantal mantelzorgers af en de druk op mantelzorgers wordt groter doordat zij de zorg vaak combineren met werk en/of gezin. Dat vraagt een gerichtere aanpak op een aantal groepen mantelzorgers die we zien” aldus wethouder Evert Blaauw.

© Foto: RTV Ideaal (archief)