De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het opbouwen en inrichten van een nieuw oorlogsmuseum in het Heidehuus in de Halle-Heide. Het nieuwe museum is een particulier initiatief van de Zelhemse amateur oorlogshistoricus Bert Schieven. Vanaf zijn zevende levensjaar begon Bert met het verzamelen van materialen uit de oorlogstijd tijd. Hij ging eigenlijk verder op een kleine verzameling die zijn vader al vanaf de oorlog bewaard had. Ook zijn grootouders bezaten nog objecten en documentatie.

Na verloop van tijd kwamen daar de verhalen, foto’s en materiaal van vele oud Zelhemmers die de oorlog hebben meegemaakt. Het was het begin van een inmiddels behoorlijke collectie. De tentoonstelling biedt een uniek overzicht van een groot deel van de oorlogsverzameling over Zelhem en de oorlog in Nederlands Indië. De openingstijden zijn voorlopig elke eerste zondag van de maand van 13.30 tot 16.30 uur. Tijdens de opening op 3 april is het museum voor het publiek geopend om 14.30 uur. De entree is gratis maar een vrijwillige bijdrage is van harte welkom.

Foto: Zelhems oorlogsmuseum