Met een nieuwe brief aan de informateurs doet de Achterhoek een open uitnodiging aan de formerende partijen in Den Haag om een deel van de verkenningen, onderhandelingen en gesprekken in de Achterhoek te voeren. De regio stelt in haar brief: “Steeds meer mensen uit de Randstad weten de weg naar de regio te vinden, maar politiek Den Haag blijft achter. Een nieuwe bestuurscultuur betekent ook een bredere blik op Nederland.” De Achterhoek biedt een volgend kabinet in haar brief daarnaast experimenteerruimte en kansen om via een aantal inhoudelijke thema’s te werken aan een nieuwe bestuurscultuur.

Een nieuwe bestuurscultuur betekent investeren in regionale bereikbaarheid om landelijke opgaven op de woning- en arbeidsmarkt aan te pakken. Zeker voor de steeds groter wordende groep Nederlanders die vaker hybride werken en belang hechten aan ruimte en een groene woonomgeving. Voor de groei van inwonersaantallen, banen en de innovatieve maakindustrie is betere regionale infrastructuur essentieel.