De gemeenten in de Achterhoek hebben per 1 juli 2022 nieuwe contracten afgesloten met zorgaanbieders van Jeugdhulp, Wmo en Wonen. Gemeenten en zorgaanbieders gaan op een andere manier samenwerken. Voor inwoners betekent dit grotere betrokkenheid bij de zorginzet.

Gemeenten zijn in Nederland verantwoordelijk voor Jeugdhulp, Wmo en Wonen. Binnen gemeente Bronckhorst geven de sociale teams hier uitvoering aan. Om inwoners de beste zorg of ondersteuning te bieden, werken de gemeenten nauw samen met zorgaanbieders. Dit wil de gemeente Bronckhorst nog beter voor inwoners en samen met inwoners regelen. Daarom gaat de gemeente Bronckhorst vanaf 1 juli 2022 over op een nieuwe aanpak en zijn nieuwe contracten met zorgaanbieders nodig.

Een inwoner bekijkt straks eerst met de sociaal consulent welke resultaten hij/zij met de ingezette zorg en/of ondersteuning wenst te behalen. Vervolgens bepaalt de zorgaanbieder met de inwoner hoe deze hulp het beste ingezet kan worden. Een andere verandering is dat inwoners kunnen rekenen op meer maatwerk. Ook hoeft een zorgaanbieder niet meer voor elke wijziging toestemming te vragen aan de gemeente. Dus als een inwoner meer, minder of andere zorg nodig heeft, dan kan de zorgaanbieder hiervoor zorgen. De komende maanden bereidt de gemeente Bronckhorst de nieuwe aanpak samen met de gecontracteerde zorgaanbieders verder voor. meer informatie is te vinden op www.bronckhorst.nl/zorgcontract.