GroenLinks keert na de formatie mogelijk niet terug in het college in Bronckhorst, hoewel Gemeentebelangen (GBB) de deur voor de huidige coalitiepartner openhoudt. Informateur Rene van Dijk presenteerde woensdagavond zijn bevindingen en ziet een samenwerking tussen GBB, VVD en de PvdA als het meest kansrijk.

“De aanvulling met de PvdA zorgt niet alleen voor brede coalitie in termen van een voldoende meerderheid, maar juist ook voor een brede ideologie binnen de coalitie: lokaal, rechts en links”, schrijft de informateur in zijn verslag aan de gemeenteraad. De drie partijen behaalden samen veertien van de 25 zetels. Het CDA zou volgens het advies voor de tweede collegeperiode op rij buiten de boot vallen in de plattelandsgemeente, terwijl GroenLinks het college na één periode moet verlaten.

Als eerste alternatief ziet Van Dijk een samenwerking tussen GBB, CDA en VVD. “‘Het verleden’ zou een risico voor de stabiliteit kunnen zijn, maar uit de gesprekken heb ik voldoende zelfreflectie en verwerking bij partijen gehoord”, aldus de informateur. “Ik vertrouw erop dat met name GBB en CDA vooral naar de toekomst zullen kijken.” Als laatste variant wordt ook nog een samenwerking tussen GBB en CDA genoemd, maar dit zou ten koste gaan van de samenwerking met de raad.

GBB, die als grootste partij de leiding heeft in het formatieproces, houdt ondanks het advies meerdere opties open. Fractievoorzitter Han Pelgrom gaf aan de komende week te gebruiken om gesprekken te voeren over drie mogelijke coalities. Naast de voorkeurscoalitie met VVD en PvdA, worden ook varianten met het CDA en GroenLinks onderzocht, tot tevredenheid van die partijen. “Wij danken voor het vertrouwen van Gemeentebelangen”, aldus CDA-fractievoorzitter Wilko Pelgrom.

Informateur Van Dijk benadrukte dat de bal bij GBB ligt voor de vervolgstappen. Hij gaf aan dat de voorkeurscoalitie, met VVD en PvdA, in zijn ogen dwingt tot samenwerking met andere partijen én met de burger. Dat advies zal een hard gelag zijn voor GroenLinks. De partij verloor één zetel bij de verkiezingen. Hoewel de andere partijen positief spreken over het functioneren van wethouder Paul Hofman, zagen ze vanwege de uitslag geen reden om GroenLinks als voorkeur op te geven.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8