Binnenkort start de gemeente met het opstellen van een gebiedsvisie voor bedrijventerrein Scheggertdijk in Almen. Regelmatig benaderen eigenaren in het gebied de gemeente met vragen over verandering van functie of uitbreiding van bedrijfsactiviteiten. In een gebiedsvisie komen kaders te staan over hoe de gemeente het gebied ziet. Toekomstige ontwikkelingen in dit gebied kunnen worden getoetst en op elkaar afstemt worden. Een extern bureau helpt bij het opstellen van de gebiedsvisie.

Om de gemeente te helpen bij het opstellen van de visie worden er een aantal direct betrokkenen gevraagd om deel te nemen in een klankbordgroep. Met de klankbordgroep wordt op korte termijn begonnen met een inventarisatie van het gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om het in kaart brengen van ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen en eventuele toekomstplannen van eigenaren in het gebied. Ook wordt er een enquête uitgezet in Almen om informatie op te halen.

Foto: RTV Ideaal