De gemeente Aalten biedt onder de noemer ‘Nieuwe Moves’ en in samenwerking met Daniël Scheepers en Jeffrey Krayenbrink extra activiteiten voor jongeren. ‘Nieuwe Moves’ wordt als proef ingezet om meer jongeren in de gemeente een aansprekend aanbod aan activiteiten te kunnen bieden.

Een deel van de jongeren is moeilijker te bereiken met het reguliere aanbod van het jongerenwerk. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die zich samen op straat ophouden, vaak buiten het zicht en de sturing van ouders en opvoeders. Voor deze groep jongeren is een ander activiteitenaanbod nodig, passend bij hun interesses. Bekend is dat zeker voor deze jongeren de inzet van rolmodellen kan helpen. Daniël Scheepers en Jeffrey Krayenbrink vervullen die rol en zoeken met ‘Nieuwe Moves’ zelf de jongeren op.

De proef met Nieuwe Moves duurt tot in ieder geval eind 2023. In die periode wordt, samen met de jongeren, een gevarieerd activiteitenaanbod ontwikkeld. Te denken valt aan sporten, chillen, muziek maken, koken enz., Daarbij wordt waar mogelijk samen gewerkt met verenigingen en organisaties in de gemeente Aalten.

© Foto: gemeente Aalten