Het Inloophuis Oude IJssel heeft een nieuwe naam. Het Oude IJssel Huis is de nieuwe naam voor de plek waar mensen terecht kunnen voor leven met en na kanker. Het Oude IJssel Huis is lid van de landelijke branchevereniging IPSO. IPSO telt 75 leden die begin dit jaar gezamenlijk ervoor hebben gekozen om te werken met de ondertitel: Centrum voor leven met en na kanker. Deze gezamenlijke ondertitel maakt duidelijk waar de huizen voor staan: psychosociale ondersteuning aan mensen die leven met en na kanker.

Voor Inloophuis Oude IJssel was deze nieuwe ondertitel aanleiding om ook de naam ‘Inloophuis’ te veranderen. De naam Inloophuis is vaak verwarrend en roept nogal eens associaties op met de opvang voor drugs- en alcoholverslaafden. Sinds enige tijd spant het KWF zich in om de Nederlandse Centra voor leven met en na kanker, steviger in het financiële zadel te helpen. Dat geeft de centra extra ruimte om een kwaliteitsslag te maken in het psychsociale aanbod.

Sinds begin dit jaar werkt Het Oude IJssel Huis volgens de principes van Positieve Gezondheid. Afke van den Hazel (lid van de PR-groep van Het Oude IJssel Huis) heeft voor Het Oude IJssel Huis een nieuw logo en nieuwe huisstijl ontworpen waarin duidelijk zichtbaar is dat het in Het Oude IJssel Huis draait om de mens- en de ondersteuning van de mens die leeft met en na kanker. Tevens refereert de vorm van de ondersteunende hand in het logo aan de rivier de Oude IJssel. Het nieuwe logo is het uitgangspunt geweest voor de ontwikkeling van de nieuwe folder en de nieuwe website.

© Foto: Het Oude IJssel Huis