Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet in, zo ook in de gemeente Lochem. Deze nieuwe wet brengt de bestaande wetten en regels voor de leefomgeving samen in één wet. Het gaat om wetten en regels voor onder meer bouwen, wegen, milieu, bodem, natuur, geluid en water. Dat is een hele verandering. De invoering van deze wet heeft gevolgen voor inwoners, ondernemers, gemeenten, provincies en waterschappen. De nieuwe wet raakt iedereen.

Het rijk is een campagne gestart om iedereen te wijzen op de nieuwe wet en de gevolgen daarvan. De gemeente Lochem haakt hierbij aan. Via gemeentenieuws, social media en www.lochem.nl informeert de gemeente Lochem inwoners en ondernemers geregeld over de nieuwe wet.

De meeste regels blijven hetzelfde maar worden anders genoemd. Wat wel verandert is dat u gevraagd wordt om uw omgeving te betrekken bij uw plan. Past uw plan niet binnen de bestaande regels van het bestemmingsplan dan kon men eerder vragen om het bestemmingsplan te wijzigen. Dat is nu niet meer mogelijk. Voor meer informatie kan men kijken op www.lochem.nl/omgevingswet.

© Foto: Gemeente Lochem