© Foto: Gemeente Oude IJsselstreek

Vanaf komende vrijdag, 20 oktober, is de Zeddamseweg/ Ettensestraat tussen Etten en Terborg weer toegankelijk voor alle verkeer. Met de reconstructie, die vorig jaar oktober is gestart, is ingezet op meer veiligheid voor weggebruikers; de fietsstroken zijn breder geworden, vrachtverkeer wordt geweerd en de snelheid is verlaagd naar 30 km per uur. Daarnaast is ingezet op meer beheersing van de gevolgen van klimaatverandering; door het infiltratieriool kan regenwater dat normaal naar de rioolwaterzuivering wordt afgevoerd infiltreren in de bodem om verdroging in het gebied tegen te gaan.

In het hele wegvak is de bovengrondse infra opnieuw ingericht, veel groen toegevoegd en alle openbare verlichting is vervangen. Daarnaast is op 2 locaties (in Etten en Terborg) bodemverontreiniging opgeruimd. In samenwerking met netbeheerder Vitens is ook de waterleiding vervangen onder de Ettensestraat. Er is een ruim 300 meter lange pijp tot op een diepte van ca. 25 meter onder de Oude IJssel doorgelegd.

Vanwege de weersomstandigheden (regen) is het niet gelukt om alle rode coating op de fietsstroken aan te brengen. Deze wordt op een nog nader te bepalen tijdstip aangebracht als de weersomstandigheden het toelaten. 

© Foto: Gemeente Oude IJsselstreek