© Foto: RTV Ideaal (archief)

In een leegstaand bedrijfspand aan de Industriestraat 8 in Dinxperlo worden tijdelijk Oekraïense vluchtelingen gehuisvest. De komende maanden wordt het pand geschikt gemaakt voor bewoning. De buurtbewoners en omliggende bedrijven zijn inmiddels geïnformeerd over de plannen.

Het pand aan de Industriestraat biedt ruimte voor de opvang van maximaal 48 Oekraïense vluchtelingen. De gemeente huurt het pand voor een periode van vijf jaar. De aannemer start rond 1 mei met de verbouwingswerkzaamheden. Naar verwachting kan het pand in de tweede helft van juli worden opgeleverd. Voor de kosten van huur en verbouwing ontvangt de gemeente een vergoeding vanuit het Rijk.

In een gemeentelijke opvanglocatie ligt het beheer en de verantwoordelijkheid bij de gemeente Aalten. De gemeente zorgt dat de bewoners een veilige en prettige opvangplek krijgen. In samenwerking met onder meer welzijnsorganisatie Figulus, sociale dienst Laborijn en diverse vrijwilligers worden de Oekraïners ondersteund om in de Nederlandse samenleving hun weg te vinden.